Neoporezivi primici

NAGRADE

NAGRADE ZAPOSLENICIMA Za navršenih 10 godina radnog staža – 280,00 € Za navršenih 15 godina radnog staža – 336,00 € Za navršenih 20 godina radnog staža – 392,00 € Za navršenih 25 godina radnog staža – 448,00 € Za navršenih 30 godina radnog staža – 504,00 € Za navršenih 35 godina radnog staža – 560,00 […]

NAGRADE Read More »

POTPORE

POTPORE Zbog invalidnosti zaposlenika -560,00 € godišnje U slučaju smrti zaposlenika – 1.120,00 € U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika – 560,00 € Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana – 560,00 € godišnje Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st.

POTPORE Read More »

NAKNADE

Pregled neoporezivih svota naknada, potpora i nagrada NAKNADE Prijevozni troškovi na službenom putu – u visini stvarnih izdataka Troškovi noćenja na službenom putu – u visini stvarnih izdataka Troškovi prijevoza na posao i s posla – u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne

NAKNADE Read More »