Uncategorized

Awards

NAGRADE ZAPOSLENICIMA Za navršenih 10 godina radnog staža -1.500,00 kn Za navršenih 15 godina radnog staža -2.000,00 kn Za navršenih 20 godina radnog staža -2.500,00 kn Za navršenih 25 godina radnog staža -3.000,00 kn Za navršenih 30 godina radnog staža -3.500,00 kn Za navršenih 35 godina radnog staža -4.000,00 kn Za navršenih 40 godina radnog […]

Awards Read More »

GRANTS

POTPORE Zbog invalidnosti zaposlenika -2.500,00 kn godišnje U slučaju smrti zaposlenika -7.500,00 kn U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika -3.000,00 kn Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana -2.500,00 kn godišnje Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st. 2. t. e)

GRANTS Read More »

REIMBURSEMENTS

Pregled neoporezivih svota naknada, potpora i nagrada NAKNADE Prijevozni troškovi na službenom putu – u visini stvarnih izdataka Troškovi noćenja na službenom putu – u visini stvarnih izdataka Troškovi prijevoza na posao i s posla – u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne

REIMBURSEMENTS Read More »