NAKNADE

Pregled neoporezivih svota naknada, potpora i nagrada

NAKNADE

 • Prijevozni troškovi na službenom putu – u visini stvarnih izdataka
 • Troškovi noćenja na službenom putu – u visini stvarnih izdataka
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla – u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Uporaba privatnog automobila u službene svrhe – 3,00 KN po prijeđenom kilometru

DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT 

 • Dnevnice u zemlji (do 8 sati – ništa, 8-12 sati ½ dnevnice, preko 12 sati puna dnevnica, za udaljenost najmanje 30 km) -200,00 kn dnevno
 • Terenski dodatak u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 km od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) -200,00 kn dnevno
 • Pomorski dodatak -250,00 kn dnevno
 • Naknada za odvojeni život -1.750,00 kn mjesečno
 • Dnevnice u inozemstvu

OTPREMNINE I DAROVI

 • Otpremnina (pri odlasku u mirovinu) -10.000,00 kn
 • Dar djetetu do 15 godina života -1.000,00 kn godišnje
 • Dar posloprimcu u naravi -1.000,00 kn godišnje s PDV-om
 • Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres) – sveukupno 5.000,00 godišnje
 • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)- do 7.500,00 kn godišnje
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 6.000,00 kn godišnje (ne treba pravdati utrošak)
 • Otpremnina prema ZOR-u – do 6.500,00kn za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca