NAKNADE

Pregled neoporezivih svota naknada, potpora i nagrada

NAKNADE

 • Prijevozni troškovi na službenom putu – u visini stvarnih izdataka
 • Troškovi noćenja na službenom putu – u visini stvarnih izdataka
 • Troškovi prijevoza na posao i s posla – u visini stvarnih izdataka prema cijeni mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte odnosno do visine cijene mjesečne odnosno pojedinačne prijevozne karte
 • Uporaba privatnog automobila u službene svrhe – 0,5 € po prijeđenom kilometru

DNEVNICE, TERENSKI DODATAK I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT 

 • Dnevnice u zemlji (do 8 sati – ništa, 8-12 sati ½ dnevnice, preko 12 sati puna dnevnica, za udaljenost najmanje 30 km) – 30,00 € dnevno
 • Terenski dodatak u zemlji (mjesto rada mora biti udaljeno najmanje 30 km od sjedišta društva i boravišta zaposlenika) -30,00 € dnevno
 • Pomorski dodatak -40,00 € dnevno
 • Naknada za odvojeni život – 280,00 € mjesečno
 • Dnevnice u inozemstvu

OTPREMNINE I DAROVI

 • Otpremnina (pri odlasku u mirovinu) -1400,00 €
 • Dar djetetu do 15 godina života -140,00 € godišnje
 • Dar posloprimcu u naravi -133,00 € godišnje s PDV-om
 • Prigodne nagrade (božićnica, uskrsnica, regres) – sveukupno 700,00 € godišnje
 • Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)- do 1120,00 € godišnje
 • Novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika – do 1200,00 € godišnje, a najviše 100,00 € mjesečno (ne treba pravdati utrošak)
 • Otpremnina prema ZOR-u – do 896,00 € za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca