POTPORE

POTPORE

  • Zbog invalidnosti zaposlenika -560,00 € godišnje
  • U slučaju smrti zaposlenika – 1.120,00 €
  • U slučaju smrti člana uže obitelji zaposlenika – 560,00 €
  • Zbog bolovanja zaposlenika duljeg od 90 dana – 560,00 € godišnje
  • Potpore zbog otklanjanja elementarnih nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st. 2. t. e) Zakona o porezu na dohodak i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak- prema odluci poslodavca pod uvjetom da je omogućeno svim zaposlenicima koji su pretrpjeli štetu te da primljena sredstva zaposlenik u cijelosti i utrošiti za tu svrhu u godini primitka
  • Djeci poginulih branitelja Domovinskog rata -sukladno čl. 9. st. 2. toč. 2.1.1. Zakona o porezu na dohodak samo na temelju posebnih propisa.
  • Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije, lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava o liječenju. Isplata se obavlja na žiro račun fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak). – prema odluci uz uvjet da su sredstva namjenski utrošena, odnosno da su neutrošena sredstva dalje daruju za zdravstvene potrebe
  • Potpora za novorođeno dijete -do 1.400,00 €
  • Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja – do 67,00 € mjesečno / 804,00 € godišnje.
  • Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog osiguranja na temelju vjerodostojne dokumentacije – do 500,00 € godišnje podmirene bezgotovinskim putem